I Definicje, informacje ogólne.

 1.  

  1. Administrator – Piotr Dorawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą REBIRTH Piotr Dorawa, ul. Warszawska 44/50, 95-200 Pabianice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 731 197 70 3a1, REGON 362 643 93, adres e-mail sklep@dlaczegotakstudio.pl
  2. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Sklepu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Sklepie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.
  3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem dlaczegotakstudio.pl
  4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep.

  5. Niniejsza polityka dotyczy Sklepu funkcjonującego pod adresem url:
   www.dlaczegotakstudio.pl.

  III. Wykorzystanie plików cookies.

  1. Sklep jest Administratorem danych osobowych Użytkownika w odniesieniu do danych
   podanych dobrowolnie w Sklepie.
  2. Administrator wykorzystuje Pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Sklepu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.
  3. Administrator wykorzystuje Pliki cookie również w celach analitycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do Sklepu.
  4. Sklep wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • obsługa zapytań, korespondencji z Użytkownikiem;
  • przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów;
  • realizacja zamówień.
  1. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
   w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora.
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  1. Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych.


  W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak, w szczególności:

  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
  • operatorzy pocztowi, firmy kurierskie;
  • operatorzy płatności;
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.
  1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi
   przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych
   marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania jego danych osobowych wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  1. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
   Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Sklepu.
  1. W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na
   zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia
   usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora
   marketingu bezpośredniego.
  1. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o
   ochronie danych osobowych. Oznacza to, że dane nie są przesyłane poza teren Unii
  2. Informacja o plikach cookies.
  3. Sklep korzysta z plików cookies.
  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
   tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i
   przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj
   zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
   urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki
   cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
  1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów polegających na analizie statystycznej ruchu na stronie.
  1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
   (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
   tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
   czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
   (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
   końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
   czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
   zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
   końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w
   tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten
   temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
   dostępne na stronach internetowych Sklepu.
  1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Sklepu
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
   przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
   procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
   może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
   www Sklepu.
  1. W celu zarządzania ustawienia cookies należy postępować zgodnie z instrukcjami używanej przeglądarki lub systemu operacyjnego urządzenia mobilnego.
  1. Zmiany Polityki prywatności.
  2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  3. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 kwietnia 2023 roku.
  Zmiany Polityki prywatności.
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 kwietnia 2023 roku.